Takstblad

Bønsvig

Stavreby

Vandværk


Søparkvej 2

4720 Præstø


TLF 51706064

Takstblad  2019


På ejendomme, hvor der ikke er tilgængelig adgang til aflæsning af måler, sættes forbruget til følgende: Sommerhusbeboelse 70 m3 – Helårsbeboelse 150 m3.

(Betales årligt i januar måned)

Alle priser er ekskl. moms


Forbrugere med forbrug over 1000 m3 årligt stiller bankgaranti, vandværket betaler for oprettelse og halvdelen af den årlige udgift.Særgebyr:Særgebyr er inkl. moms

* Der tillægges faktiske udgifter, som måtte forekomme i forbindelse med lukning/åbning af vand.Tilslutningsafgifter:


* Tilslutningsbidrag ved første bolig på matriklen, efterfølgende lejligheder/boliger kr. 5.800,00 pr. stk. ekskl. moms.

** Hovedanlægsbidrag for i alt 8 grunde i ”Stodderstubben” fremgår af

tillæg til takstbladet.

Bidrag til forsyningsledninger og stikledninger kan indeksreguleres ved hvert regnskabsårs begyndelse.

Tilslutningsafgifter skal betales inden tilslutningen påbegyndes.

Der henvises i øvrigt til vandforsyningsregulativet 4.2.Takstbladet er godt af Vordingborg Kommune.
Vand pr. m3 (gældende fra 1-1-2016)

9,00 kr.

Grøn afgift (til staten)

6,18 kr.

Drikkevandsbidrag(til staten)

0,19 kr.

Kontingent pr. år

850,00 kr

Målerleje pr. år

150,00

Restancegebyr pr. opkrævning

100,00 kr.

Ved ikke at meddele adresseændring

100,00 kr.

Ved ikke at meddele ejerskifte

100,00 kr.

Lukkegebyr*

100,00 kr.

Åbningsgebyr*

100,00 kr.

Udskiftning ødelagt/frostsprængt måler

900,00 kr.

Flyttegebyr

100,00 kr.

Bidrag hovedanlæg*

5.800,00 kr.

Bidrag forsyningsledning

14.000,00 kr,

Bidrag stikledning inkl. målerbrønd

12.300,00 kr.

Tilslutningsbidrag ekskl. moms**

32.100,00 kr.

Tilslutningsbidrag inkl. moms

40.125,00 kr.

Installation af separat målerbrønd

7.500,00 kr.