Bønsvig-Stavreby Vandværk

Kære vandværker på Jungshoved og Vordingborg kommune.

 

Miljøudvalget under lokalforum og Jungshoved Miljøgruppe er gået sammen om at sætte fokus på vores drikkevand: Hvordan vi passer bedst på det, og hvordan vi sammen kan formidle informationer til alle borgere på Jungshoved, og hvordan vi fremover kan samarbejde.

 

POPUP- møde på Jungshoved Skole, mandag d. 12.09.22 kl.19.00.

 

Hvordan kan vi beskytte grundvandet på Jungshoved?

 

Pop-up møde d. 12/9 2022 mellem repræsentanter for kommunalbestyrelsen og borgere på Jungshoved.

 

Formålet med mødet er at drøfte med kommunens repræsentanter og andre involverede, hvilke initiativer der er i gang og forventes fremover for at sikre grundvandets kvalitet på Jungshoved som en del af Vordingborg kommunes myndighedsområde samt hvordan oplysningsarbejdet i den forbindelse tænkes realiseret.

 

Miljøudvalget i Jungshoved Lokalforum er gået sammen med Jungshoved Miljøgruppe for at sætte fokus på kvaliteten af vores grundvand og dermed vores og de kommende generationers drikkevand. Det er vores fælles bestræbelse at undersøge og informere om det. Vi er derfor interesserede i en dialog og et samarbejde med specialister og myndigheder på området.

 

På pop-up mødet den 12. september 2022 mellem politikere og borgere på Jungshoved vil vi gerne vil have belyst og diskuteret:

Hvordan er kvaliteten af grundvandet på Jungshoved og er grundvandet sårbart?

Er der vandværker på Jungshoved, hvor boringerne overskrider grænseværdier?

Hvis ja, hvori består problemerne da; er der erkendte sundhedsproblemer knyttet til det? Og ikke mindst hvad kan vi gøre ved det?

 

Ny lovgivning, der træder i kraft 1. januar 2024, gør en række stoffer med miljøskadelige konsekvenser ulovlige at bruge.

Hvilke konsekvenser har det? Kan vi igangsætte initiativer allerede nu?

Hvordan informerer vi og når ud til de borgere på Jungshoved som det vedrører?

 

Med venlig hilsen

Jungshoved Lokalforum og miljøudvalg og Jungshoved Miljøgruppe.


Driftstatus

 

Normal drift

 


 

Dit vandværk

Bønsvig-Stavreby Vandværk

Søparkvej 2

4720 Præstø

 

Mail: b-svand@b-svand.dk

Tlf.: 51706064

CVR 52427916


 

Vandets hårdhed

 

Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH