Bønsvig-Stavreby Vandværk

Der afholdes generalforsamling lørdag den 16-03-24 kl. 10.00 på Skippergaarden Roneklint, 4720 Præstø. Dagsorden ligger under menupunktet generalforsamling.

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2159912 2023-11-03 10:25:00 Køkken
Fyrrevænget 3
Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Driftskontrol DonsLab A/S 20231116/012


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Farvetal-Pt 10,000 mg Pt/l 5,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern <0,020 mg/l 0,100 0,010 DS 225:1939, mod.

Oxygen indhold 7,300 mg/l 0,100 DS/ISO 17289:2014

Turbiditet 0,190 FTU 0,300 0,050 DS/EN ISO 7027-1:2016


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899-2:2000

Kimtal ved 22 grader, PCA 1,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222

Kimtal ved 37 grader, PCA <1,000 antal/ml 5,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Konduktivitet 72,500 mS/m 30,000 15,000 DS/EN 27888

Temperatur 12,000 grader C 0,000 Termometer

pH 7,300 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Driftstatus

 

Der kan være udfald i forsyningen af vand i Kohaven.
Vi leder efter et brud på Mosestien 

 


 

Dit vandværk

Bønsvig-Stavreby Vandværk

Søparkvej 2

4720 Præstø

 

Mail: b-svand@b-svand.dk

Tlf.: 51706064

CVR 52427916


 

Vandets hårdhed

 

Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH