Bønsvig-Stavreby Vandværk

Der afholdes generalforsamling lørdag den 16-03-24 kl. 10.00 på Skippergaarden Roneklint, 4720 Præstø. Dagsorden ligger under menupunktet generalforsamling.

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2159911 2023-11-03 10:20:00 Køkken
Fyrrevænget 3
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A parametre DonsLab A/S 20231116/011


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Farvetal-Pt 10,000 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern <0,020 mg/l 0,200 0,010 DS 225:1939, mod.

Nitrit <0,001 mg/l 0,100 0,001 DS/EN 26777

Oxygen indhold 7,800 mg/l 5,000 0,100 DS/ISO 17289:2014

Turbiditet 0,160 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027-1:2016


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899-2:2000

Kimtal ved 22 grader, PCA 1,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222

Kimtal ved 37 grader, PCA 1,000 antal/ml 20,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Konduktivitet 72,000 mS/m 30,000 15,000 DS/EN 27888

Temperatur 13,800 grader C 0,000 Termometer

pH 7,400 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer:

Arsen 0,170 µg/l 5,000 0,020 ICP-MS


:

6:2 Fluortelomersulfonsyre <0,000 µg/l 0,100 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorbutansulfonsyre <0,000 µg/l 0,100 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorbutansyre <0,002 µg/l 0,100 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluordecansulfonsyre <0,000 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluordecansyre <0,000 µg/l 0,100 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluordodecansulfonsyre <0,000 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluordodecansyre <0,000 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluorheptansulfonsyre <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorheptansyre <0,000 µg/l 0,100 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorhexansulfonsyre <0,001 µg/l 0,002 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorhexansyre <0,000 µg/l 0,100 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluornonansulfonsyre <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluornonansyre <0,001 µg/l 0,002 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansulfonamid <0,000 µg/l 0,100 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansulfonsyre <0,000 µg/l 0,002 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansyre <0,001 µg/l 0,002 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorpentansulfonsyre <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorpentansyre <0,008 µg/l 0,100 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluortridecansulfonsyre <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluortridecansyre <0,000 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluorundecansulfonsyre <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluorundecansyre <0,000 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019


Driftstatus

 

Der kan være udfald i forsyningen af vand i Kohaven.
Vi leder efter et brud på Mosestien 

 


 

Dit vandværk

Bønsvig-Stavreby Vandværk

Søparkvej 2

4720 Præstø

 

Mail: b-svand@b-svand.dk

Tlf.: 51706064

CVR 52427916


 

Vandets hårdhed

 

Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH