Bønsvig-Stavreby Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2096217 2023-04-11 12:16:00 Køkken
Klintestien 35
Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Driftskontrol DonsLab A/S 20230418/014


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Farvetal-Pt 9,200 mg Pt/l 5,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern <0,010 mg/l 0,100 0,010 DS 225:1939, mod.

Oxygen indhold 7,700 mg/l 0,100 DS/ISO 17289:2014

Turbiditet 0,070 FTU 0,300 0,050 DS/EN ISO 7027-1:2016


Mikrobiologiske parametre:

Kimtal ved 22 grader, PCA 2,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Konduktivitet 73,100 mS/m 30,000 15,000 DS/EN 27888

Temperatur 7,800 grader C 0,000 Termometer

pH 7,200 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Driftstatus

 

Normal drift

 


 

Dit vandværk

Bønsvig-Stavreby Vandværk

Søparkvej 2

4720 Præstø

 

Mail: b-svand@b-svand.dk

Tlf.: 51706064

CVR 52427916


 

Vandets hårdhed

 

Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH