Bønsvig-Stavreby Vandværk

Der afholdes generalforsamling lørdag den 16-03-24 kl. 10.00 på Skippergaarden Roneklint, 4720 Præstø. Dagsorden ligger under menupunktet generalforsamling.

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2065476 2022-11-01 10:30:00 Køkken
Stavreby Str.vej 64
Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Driftskontrol DonsLab A/S 20221109/016


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Farvetal-Pt 12,000 mg Pt/l 5,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern 0,040 mg/l 0,100 0,010 DS 219

Turbiditet 0,290 FTU 0,300 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal ved 22 grader, PCA 16,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Konduktivitet 66,200 mS/m 30,000 15,000 DS/EN 27888

Temperatur 14,500 grader C 0,000 Termometer

pH 7,500 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Driftstatus

 

Der kan være udfald i forsyningen af vand i Kohaven.
Vi leder efter et brud på Mosestien 

 


 

Dit vandværk

Bønsvig-Stavreby Vandværk

Søparkvej 2

4720 Præstø

 

Mail: b-svand@b-svand.dk

Tlf.: 51706064

CVR 52427916


 

Vandets hårdhed

 

Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH