Bønsvig-Stavreby Vandværk

Der afholdes generalforsamling lørdag den 16-03-24 kl. 10.00 på Skippergaarden Roneklint, 4720 Præstø. Dagsorden ligger under menupunktet generalforsamling.

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1994036 2022-04-27 11:14:00 Afgang, værk
Søparkvej 2
Drikkevandskontrol, vandværk Driftskontrol DonsLab A/S 20220519/015


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Ammoniak+ammonium <0,020 mg/l 0,020 ISO 7150/2

Jern <0,010 mg/l 0,005 DS259 med ICP

Mangan 0,003 mg/l 0,001 DS259 med ICP

Nitrit 0,003 mg/l 0,001 DS/EN 26777

Oxygen indhold 8,200 mg/l 0,200 DS/EN 5814


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal ved 22 grader, PCA 1,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222

Kimtal ved 37 grader, PCA 3,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Konduktivitet 68,400 mS/m 15,000 DS/EN 27888

Temperatur 10,200 grader C 0,000 Termometer

pH 7,300 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Driftstatus

 

Der kan være udfald i forsyningen af vand i Kohaven.
Vi leder efter et brud på Mosestien 

 


 

Dit vandværk

Bønsvig-Stavreby Vandværk

Søparkvej 2

4720 Præstø

 

Mail: b-svand@b-svand.dk

Tlf.: 51706064

CVR 52427916


 

Vandets hårdhed

 

Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH