Bønsvig-Stavreby Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1970079 2022-01-12 11:45:00 Afgang, værk
Søparkvej 2
Drikkevandskontrol, vandværk Driftskontrol DonsLab A/S 20220124/009


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Ammoniak+ammonium <0,020 mg/l 0,020 ISO 7150/2

Jern <0,010 mg/l 0,005 DS259 med ICP

Mangan 0,005 mg/l 0,001 DS259 med ICP

Nitrit <0,001 mg/l 0,001 DS 222

Oxygen indhold 8,700 mg/l 0,200 DS/EN 5814


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal ved 22 grader, PCA <1,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222

Kimtal ved 37 grader, PCA 2,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Konduktivitet 67,700 mS/m 15,000 DS/EN 27888

Temperatur 9,400 grader C 0,000 Termometer

pH 7,200 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Driftstatus

 

Normal drift

 


 

Dit vandværk

Bønsvig-Stavreby Vandværk

Søparkvej 2

4720 Præstø

 

Mail: b-svand@b-svand.dk

Tlf.: 51706064

CVR 52427916


 

Vandets hårdhed

 

Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH