Bønsvig-Stavreby Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1929714 2021-06-29 13:05:00 Afgang, værk
Søparkvej 2
drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Driftskontrol (Bilag E ? Kontrolparametre ved afgang fra et vandindvindingsanlæg) DonsLab A/S 20210720/005


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Ammoniak+ammonium 0,800 mg/l 0,020 ISO 7150/2

Calcium 105,000 mg/l 1,000 DS259 med ICP

Dihydrogensulfid <0,020 mg/l 0,020 DS 278

Farvetal-Pt 8,900 mg Pt/l 1,000 DS/EN ISO 7887

Ikke flygtigt organisk kulstof 5,600 mg/l 0,200 SM 5310 A+B

Jern <0,010 mg/l 0,005 DS259 med ICP

Magnesium 15,000 mg/l 0,300 DS259 med ICP

Mangan 0,067 mg/l 0,001 DS259 med ICP

Methan 0,050 mg/l 0,010 GC, FID

Nitrat 0,600 mg/l 0,200 DS/EN ISO 10304-2

Nitrit 0,018 mg/l 0,001 DS 222

Oxygen indhold 7,900 mg/l 0,200 DS/EN 5814

Turbiditet 0,120 FTU 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. 1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia.coli <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal ved 22 grader, PCA 6,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222

Kimtal ved 37 grader, PCA <1,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Hårdhed, total 19,000 grader dH 0,000 Beregnet

Konduktivitet 68,500 mS/m 2,000 DS/EN 27888

Temperatur 11,100 grader C 0,000 Termometer

pH 7,400 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Driftstatus

 

Ingen driftsforstyrrelser

 


 

Dit vandværk

Bønsvig-Stavreby Vandværk

Søparkvej 2

4720 Præstø

 

Mail: b-svand@b-svand.dk

Tlf.: 51706064

CVR 52427916


 

Vandets hårdhed

 

Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies