Bønsvig-Stavreby Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1900326 2021-05-06 11:20:00 Afgang, værk
Søparkvej 2
Drikkevandskontrol, vandværk Driftskontrol DonsLab A/S 20210520/024


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Ammoniak+ammonium <0,020 mg/l 0,020 ISO 7150/2

Jern <0,002 mg/l 0,005 DS259 med ICP

Mangan <0,001 mg/l 0,001 DS259 med ICP

Nitrit <0,001 mg/l 0,001 DS 222

Oxygen indhold 12,000 mg/l 0,200 DS/EN 5814


Tilstandsparametre:

Konduktivitet 65,000 mS/m 2,000 DS/EN 27888

Temperatur 9,800 grader C 0,000 Termometer

pH 7,400 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Driftstatus

 

Ingen driftsforstyrrelser

 


 

Dit vandværk

Bønsvig-Stavreby Vandværk

Søparkvej 2

4720 Præstø

 

Mail: b-svand@b-svand.dk

Tlf.: 51706064

CVR 52427916


 

Vandets hårdhed

 

Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies