Bønsvig-Stavreby Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1886072 2020-12-29 07:25:00 Afgang, værk
Søparkvej 2
Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Mikrobiologisk kontrol DonsLab A/S 20210102/001


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakt.37Gr. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

E.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal 22Gr. PCA 2,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222

Kimtal 37Gr. PCA 2,000 antal/ml 5,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Temperatur 8,800 grader C 0,000 Termometer


Driftstatus

 

Ingen driftsforstyrrelser

 


 

Dit vandværk

Bønsvig-Stavreby Vandværk

Søparkvej 2

4720 Præstø

 

Mail: b-svand@b-svand.dk

Tlf.: 51706064

CVR 52427916


 

Vandets hårdhed

 

Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies