Bønsvig-Stavreby Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1881925 2021-04-06 08:23:00 Køkken
Stavre Str.vej 4
Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Driftskontrol DonsLab A/S 20210423/004


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Farvetal-Pt 10,000 mg Pt/l 5,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern 0,016 mg/l 0,100 0,020 DS 219

Oxygen indhold 9,800 mg/l 0,200 DS/EN 5814

Turbiditet 0,070 FTU 0,300 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal ved 22 grader, PCA 5,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Konduktivitet 67,600 mS/m 30,000 2,000 DS/EN 27888

Temperatur 7,600 grader C 0,000 Termometer

pH 7,300 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Driftstatus

 

Normal drift

 


 

Dit vandværk

Bønsvig-Stavreby Vandværk

Søparkvej 2

4720 Præstø

 

Mail: b-svand@b-svand.dk

Tlf.: 51706064

CVR 52427916


 

Vandets hårdhed

 

Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH