Bønsvig-Stavreby Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1794097 2020-12-15 11:33:00 Afgang, værk
Søparkvej 2
Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Driftskontrol DonsLab A/S 20201228/005


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium <0,020 mg/l 0,050 0,020 ISO 7150/2

Jern <0,002 mg/l 0,100 0,005 DS259 med ICP

Mangan <0,001 mg/l 0,020 0,001 DS259 med ICP

Nitrit <0,001 mg/l 0,010 0,001 DS 222

Oxygen indhold 11,000 mg/l 0,200 DS/EN 5814


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakt.37Gr. 2,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

E.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal 22Gr. PCA 8,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222

Kimtal 37Gr. PCA <1,000 antal/ml 5,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Konduktivitet 68,500 mS/m 30,000 2,000 DS/EN 27888

pH 7,300 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523

Temperatur 9,500 grader C 0,000 Termometer


Driftstatus

 

Ingen driftsforstyrrelser

 


 

Dit vandværk

Bønsvig-Stavreby Vandværk

Søparkvej 2

4720 Præstø

 

Mail: b-svand@b-svand.dk

Tlf.: 51706064

CVR 52427916


 

Vandets hårdhed

 

Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies