Bønsvig-Stavreby Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1718979 2020-09-23 10:35:00 Køkken
Roneklintvej 32
Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Driftskontrol DonsLab A/S 20201002/011


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Farvetal-Pt 10,000 Pt mg/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern 0,055 mg/l 0,200 0,020 DS 219

Oxygen indhold 10,000 mg/l 0,200 DS/EN 5814

Turbiditet 0,330 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre

Kimtal 22Gr. PCA 3,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Konduktivitet 67,400 mS/m 30,000 250,000 2,000 DS/EN 27888

pH 7,100 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523

Temperatur 16,100 grader C 0,000 Termometer


Driftstatus

 

Ingen driftsforstyrrelser

 


 

Dit vandværk

Bønsvig-Stavreby Vandværk

Søparkvej 2

4720 Præstø

 

Mail: b-svand@b-svand.dk

Tlf.: 51706064

CVR 52427916


 

Vandets hårdhed

 

Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies