Bønsvig-Stavreby Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1718978 2020-09-23 10:30:00 Køkken
Roneklintvej 32
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A parametre DonsLab A/S 20201002/010


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Farvetal-Pt 9,900 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern 0,039 mg/l 0,200 0,020 DS 219

Nitrit <0,001 mg/l 0,100 0,001 DS 222

Oxygen indhold 9,200 mg/l 5,000 0,200 DS/EN 5814

Turbiditet 0,230 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal ved 22 grader, PCA 3,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Konduktivitet 67,700 mS/m 30,000 2,000 DS/EN 27888

Temperatur 18,900 grader C 0,000 Termometer

pH 7,200 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer:

Arsen 0,019 µg/l 5,000 0,020 ICP-MS


Driftstatus

 

Ingen driftsforstyrrelser

 


 

Dit vandværk

Bønsvig-Stavreby Vandværk

Søparkvej 2

4720 Præstø

 

Mail: b-svand@b-svand.dk

Tlf.: 51706064

CVR 52427916


 

Vandets hårdhed

 

Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies