Bnsvig-Stavreby Vandvrk

Vandprve analyse:

Prveid: Prvedato: Prveudtagningssted: Forml: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemrkning:

1541136 2019-09-18 11:25:00 Kkken
Stavreby Str.vej 4
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A+B parametre DonsLab A/S 20191008/017


Stof: Mngde: Min.: Max.: Mlegrnse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium <0,020 mg/l 0,050 0,020 ISO 7150/2

Carbon,org,NVOC 5,300 mg/l 4,000 0,200 SM 5310 A+B

Chlorid 41,000 mg/l 250,000 1,500 DS/EN ISO 10304-2

Farvetal-Pt 9,300 Pt mg/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluorid 0,980 mg/l 1,500 0,050 DS/EN ISO 10304-2

Jern <0,010 mg/l 0,200 0,005 DS259 med ICP

Mangan <0,001 mg/l 0,050 0,001 DS259 med ICP

Natrium 25,000 mg/l 175,000 1,000 DS259 med ICP

Nitrat 3,300 mg/l 50,000 0,200 DS/EN ISO 10304-2

Nitrit <0,001 mg/l 0,100 0,001 DS 222

Oxygen indhold 8,300 mg/l 0,200 DS/EN 5814

Sulfat 5,800 mg/l 250,000 0,500 DS/EN ISO 10304-2

Turbiditet 0,090 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakt.37Gr. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

E.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Ikke oplyst

Kimtal 22Gr. PCA <1,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Organisk mikroforurening

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS

1,1,1-trichlorethan <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS

1,1,2-Trichlorethan <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS

1,1-Dichlorethylen <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS

1,2-dichlorethan <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS

Acrylamid <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Benz[a]pyren <0,010 g/l 0,010 0,010 GC/MS

Benz(b)fluoranthen <0,010 g/l 0,100 0,010 GC/MS

Benzen <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS

Benz(ghi)perylen <0,010 g/l 0,100 0,010 GC/MS

Chloroform <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS

Dichlormethan <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS

Ethylbenzen <0,020 g/l 0,020 GC/MS

Fluoranthen <0,010 g/l 0,100 0,010 GC/MS

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,010 g/l 0,100 0,010 GC/MS

M+P-xylen <0,020 g/l 0,020 GC/MS

O-xylen <0,020 g/l 0,020 GC/MS

PAH (sum af 4 PAH) <0,100 g/l 0,100 0,100 GC/MS

Tetrachlorethylen <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS

Toluen <0,020 g/l 10,000 0,020 GC/MS

Trans-1,2-dichloreth <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS

Trichlorethylen <0,020 g/l 1,000 0,020 GC/MS

Vinylchlorid <0,020 g/l 0,500 0,020 GC/MS


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslgtede stoffer

1,2,4-Triazol <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

2,4-D <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

2,6-dichlorbenzosyre <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

4-CPP <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

4-Nitrophenol <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Aldrin <0,010 g/l 0,030 0,010 GC/MS

AMPA <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Atrazin <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Atrazin, desethyl- <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Atrazin, desisopropy <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Atrazin, hydroxy- <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Bentazon <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Chloridazon <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

DEIA <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Deisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Desethyl-hydroxy-atrazin <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Desphenyl chloridazon <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dichlobenil <0,010 g/l 0,100 0,010 GC/MS

Dichlorprop <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Didealkyl-hydroxy-atrazin <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Dieldrin <0,010 g/l 0,030 0,010 GC/MS

Diuron <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Ethylenthiourea <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Glyphosat <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Heptachlor <0,010 g/l 0,030 0,010 GC/MS

Heptachlorepoxid <0,010 g/l 0,030 0,010 GC/MS

Hexazinon <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

MCPA <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Mechlorprop <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Metalaxyl <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Metribuzin-desamino <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Metribuzin-diketo <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

N,N-Dimethylsulfamid (DMS) <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Simazin <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Simazin, hydroxy <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Terbuthylazin-desethyl <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS


Tilstandsparametre

Konduktivitet 68,000 mS/m 30,000 250,000 2,000 DS/EN 27888

pH 7,400 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523

Temperatur 17,800 grader C 0,000 Termometer


Uorganiske sporstoffer

Aluminium 10,000 g/l 200,000 3,000 DS259 med ICP

Antimon <0,100 g/l 5,000 0,100 ICP-MS

Arsen 0,140 g/l 5,000 0,020 ICP-MS

Bly 0,460 g/l 5,000 0,030 ICP-MS

Bor 90,000 g/l 1.000,000 10,000 DS259 med ICP

Cadmium 0,004 g/l 3,000 0,004 ICP-MS

Chrom <0,300 g/l 50,000 0,300 DS259 med ICP

Cyanid, total <1,000 g/l 50,000 1,000 DS/EN ISO 14403

Kobber 45,000 g/l 2.000,000 2,000 DS259 med ICP

Kobolt (Co) 0,500 g/l 5,000 0,300 DS259 med ICP

Kvikslv <0,001 g/l 1,000 0,001 ICP-MS

Nikkel <0,300 g/l 20,000 0,300 DS259 med ICP

Selen <0,050 g/l 10,000 0,050 ICP-MS

Zink 20,000 g/l 3.000,000 3,000 DS259 med ICP1H,1H,2H,2H-Perfluoroctansulfonsyre <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

2,4-dichlorphenol <0,010 g/l 0,100 0,010 GC/MS

2,6-dichlorphenol <0,010 g/l 0,100 0,010 GC/MS

CGA 108906 <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

CGA 62826 <0,010 g/l 0,100 0,010 LC/MS

Chlorthalonilamid sulfonsyre R417888 <0,002 g/l 0,100 0,002 LC/MS/MS

Epichlorhydrin <0,050 g/l 0,100 0,050 GC/MS

Perfluorbutansulfonsyre <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansyre <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansyre <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansyre <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonsyre <0,001 g/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansyre <0,005 g/l 0,100 0,005 DIN 38407-42

Perfluornonansyre <0,001 g/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonsyre <0,001 g/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansyre <0,001 g/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluorpentansyre <0,005 g/l 0,100 0,005 DIN 38407-42

Sum af PFAS, 12 stoffer <0,010 g/l 0,010 DIN 38407-42


Driftstatus

 

Ingen driftsforstyrrelser

 


 

Dit vandværk

Bønsvig-Stavreby Vandværk

Søparkvej 2

4720 Præstø

 

Mail: b-svand@b-svand.dk

Tlf.: 51706064

CVR 52427916


 

Vandets hårdhed

 

Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH

Vi bruger cookies - Accepter - Ls mere om cookies