Bønsvig-Stavreby Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1521052 2019-06-19 10:10:00 Afgang, værk
Søparkvej 2
Drikkevandskontrol, vandværk Driftskontrol DonsLab A/S 20190702/001


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium <0,020 mg/l 0,020 ISO 7150/2

Calcium 110,000 mg/l 1,000 DS259 med ICP

Carbon, organisk, NVOC 5,000 mg/l 0,200 SM 5310 A+B

Dihydrogensulfid 0,020 mg/l 0,020 DS 278

Farvetal-Pt 12,000 mg Pt/l 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern 0,025 mg/l 0,005 DS259 med ICP

Magnesium 20,000 mg/l 0,300 DS259 med ICP

Mangan 0,006 mg/l 0,001 DS259 med ICP

Methan <0,010 mg/l 0,010 GC, FID

Nitrat 3,300 mg/l 0,200 DS/EN ISO 10304-2

Nitrit 0,010 mg/l 0,001 DS 222

Oxygen indhold 8,200 mg/l 0,200 DS/EN 5814

Turbiditet 0,260 FTU 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia.coli <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal ved 22 grader, PCA 7,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222

Kimtal ved 37 grader, PCA <1,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Hårdhed, total 20,000 grader dH 0,000 Beregnet

Konduktivitet 67,500 mS/m 2,000 DS/EN 27888

Temperatur 11,500 grader C 0,000 Termometer

pH 7,600 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer

Nikkel 0,700 µg/l 0,300 DS259 med ICP


Driftstatus

 

Ingen driftsforstyrrelser

 


 

Dit vandværk

Bønsvig-Stavreby Vandværk

Søparkvej 2

4720 Præstø

 

Mail: b-svand@b-svand.dk

Tlf.: 51706064

CVR 52427916


 

Vandets hårdhed

 

Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies