Bønsvig-Stavreby Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1520722 2019-04-30 10:45:00 Afgang, værk
Søparkvej 2
Drikkevandskontrol, vandværk Driftskontrol DonsLab A/S 20190503/011


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,032 mg/l 0,020 ISO 7150/2

Jern 0,017 mg/l 0,005 DS259 med ICP

Mangan 0,009 mg/l 0,001 DS259 med ICP

Nitrit 0,017 mg/l 0,001 DS 222

Oxygen indhold 8,300 mg/l 0,200 DS/EN 5814


Tilstandsparametre

Konduktivitet 68,000 mS/m 2,000 DS/EN 27888

Temperatur 10,000 grader C 0,000 Termometer

pH 7,600 pH 0,000 DS/EN ISO 10523Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,005 µg/l 0,002 LC/MS/MS


Driftstatus

 

Ingen driftsforstyrrelser

 


 

Dit vandværk

Bønsvig-Stavreby Vandværk

Søparkvej 2

4720 Præstø

 

Mail: b-svand@b-svand.dk

Tlf.: 51706064

CVR 52427916


 

Vandets hårdhed

 

Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies