Bønsvig-Stavreby Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1445247 2018-12-18 11:15:00 Køkken
Lupinvej 9B
Drikkevandskontrol, ledningsnet Begrænset kontrol + sporstofkontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80631604 Køkken


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Farvetal-Pt 9,900 mg Pt/l 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern 0,230 mg/l 0,010 DS/ISO 17294-2

Nitrit 0,150 mg/l 0,001 SM 17 udg. 4500

Oxygen indhold 5,600 mg/l 0,100 DS/EN 5814


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia.coli <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal ved 22 grader <1,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Konduktivitet 77,000 mS/m 0,100 DS/EN 27888

Temperatur 7,600 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,100 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer

Arsen 0,031 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Bor 90,000 µg/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Kobolt (Co) 0,047 µg/l 0,040 DS/ISO 17294-2

Nikkel 0,083 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Strontium 350,000 µg/l 1,000 DS/ISO 17294-2


Driftstatus

 

Ingen driftsforstyrrelser

 


 

Dit vandværk

Bønsvig-Stavreby Vandværk

Søparkvej 2

4720 Præstø

 

Mail: b-svand@b-svand.dk

Tlf.: 51706064

CVR 52427916


 

Vandets hårdhed

 

Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies