Bønsvig-Stavreby Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1387223 2018-06-20 09:10:00 Afgang vandværk
Drikkevandskontrol, vandværk Udvidet kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80548482 Afgang vandværk


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,130 mg/l 0,005 SM 17 udg. 4500

Calcium 99,000 mg/l 0,500 ICP-AES, SM3120

Carbon, organisk, NVOC 4,700 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Carbondioxid, aggr. <5,000 mg/l 5,000 DS 236

Chlorid 39,000 mg/l 1,000 SM 17 udg. 4500

Farvetal-Pt 9,400 mg Pt/l 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluorid 1,000 mg/l 0,050 SM 17 udg. 4500

Hydrogencarbonat 415,000 mg/l 3,000 DS 9963

Inddampningsrest 430,000 mg/l 10,000 DS 204

Jern <0,010 mg/l 0,010 ICP-AES, SM3120

Kalium 3,500 mg/l 0,050 ICP-AES, SM3120

Magnesium 16,000 mg/l 0,100 ICP-AES, SM3120

Mangan 0,013 mg/l 0,002 ICP-AES, SM3120

Methan <0,005 mg/l 0,005 GC, FID

Natrium 26,000 mg/l 0,100 ICP-AES, SM3120

Nitrat 3,200 mg/l 0,300 SM 17 udg. 4500

Nitrit 0,016 mg/l 0,001 SM 17 udg. 4500

Oxygen indhold 6,400 mg/l 0,100 DS/EN 5814

Phosphor, total-P <0,010 mg/l 0,010 SM

Sulfat 6,900 mg/l 0,500 SM 17 udg. 4500

Sulfid-S <0,020 mg/l 0,020 DS 278

Turbiditet 0,100 FTU 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia.coli <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal ved 22 grader 8,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222

Kimtal ved 37 grader <1,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Hårdhed, total 18,000 grader dH 0,500 ICP-AES, SM3120

Konduktivitet 76,000 mS/m 0,100 DS/EN 27888

Temperatur 10,900 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,100 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Driftstatus

 

Ingen driftsforstyrrelser

 


 

Dit vandværk

Bønsvig-Stavreby Vandværk

Søparkvej 2

4720 Præstø

 

Mail: b-svand@b-svand.dk

Tlf.: 51706064

CVR 52427916


 

Vandets hårdhed

 

Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies