Bønsvig-Stavreby Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1352226 2017-10-17 10:45:00 Køkkenhanen
Roneklintvej 34
Drikkevandskontrol, ledningsnet Begrænset kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80501320 Køkkenhanen


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Farvetal-Pt 10,000 mg Pt/l 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern <0,010 mg/l 0,010 ICP-AES, SM3120

Oxygen indhold 5,500 mg/l 0,100 DS/EN 5814


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia.coli <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal ved 22 grader <1,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Konduktivitet 76,000 mS/m 0,100 DS/EN 27888

Temperatur 13,500 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,100 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Driftstatus

 

Ingen driftsforstyrrelser

 


 

Dit vandværk

Bønsvig-Stavreby Vandværk

Søparkvej 2

4720 Præstø

 

Mail: b-svand@b-svand.dk

Tlf.: 51706064

CVR 52427916


 

Vandets hårdhed

 

Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies