Bønsvig-Stavreby Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1337504 2017-05-26 10:05:00 Afgang vandværk
Drikkevandskontrol, vandværk Normal kontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2017-80463803 Afgang vandværk


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,010 mg/l 0,005 SM 17 udg. 4500

Carbon, organisk, NVOC 5,200 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Chlorid 45,000 mg/l 1,000 SM 17 udg. 4500

Fluorid 1,000 mg/l 0,050 SM 17 udg. 4500

Jern <0,010 mg/l 0,010 ICP-AES, SM3120

Mangan <0,002 mg/l 0,002 ICP-AES, SM3120

Nitrat 3,900 mg/l 0,300 SM 17 udg. 4500

Nitrit <0,001 mg/l 0,001 SM 17 udg. 4500

Oxygen indhold 9,700 mg/l 0,100 DS/EN 5814

Phosphor, total-P <0,010 mg/l 0,010 DS/EN ISO 6878:2004

Sulfat 8,200 mg/l 0,500 SM 17 udg. 4500


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia.coli <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal ved 22 grader 2,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222

Kimtal ved 37 grader 1,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222


Organisk mikroforurening

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,2-Dichlorethan <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Benzen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Chloroform <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Ethylbenzen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Naphthalen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Tetrachlormethan <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Toluen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trichlorethylen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Xylen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

m+p-Xylen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

o-Xylen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-CPP <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

AMPA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Atrazin, desethyl- <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Atrazin, desisopropyl- <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Atrazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Bentazon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

DEIA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Deisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Diuron <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Glyphosat <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Hexazinon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

MCPA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metalaxyl-M <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Simazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Simazin, hydroxy <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS


Tilstandsparametre

Konduktivitet 78,000 mS/m 0,100 DS/EN 27888

Temperatur 10,400 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,300 pH 0,000 DS/EN ISO 105232,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS


Driftstatus

 

Ingen driftsforstyrrelser

 


 

Dit vandværk

Bønsvig-Stavreby Vandværk

Søparkvej 2

4720 Præstø

 

Mail: b-svand@b-svand.dk

Tlf.: 51706064

CVR 52427916


 

Vandets hårdhed

 

Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies