Bønsvig-Stavreby Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1313991 2016-09-14 10:10:00 Vaskehus
Stærevej 6
Drikkevandskontrol, ledningsnet (01+08) Begrænset kontrol + sporstofkontrol Eurofins Miljø, Vejen 835-2016-80350004 Vaskehus


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Farvetal-Pt 9,500 Pt mg/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern <0,010 mg/l 0,200 0,010 DS/EN ISO 17294-2:2005

Nitrit <0,001 mg/l 0,100 0,001 SM 17 udg. 4500

Oxygen indhold 10,400 mg/l 5,000 0,100 DS/EN 5814


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakt.37Gr. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

E.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal 22 gr <1,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Konduktivitet 77,000 mS/m 30,000 0,100 DS/EN 27888

pH 7,100 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523

Temperatur 16,300 grader C 0,000 Ikke oplyst


Uorganiske sporstoffer

Arsen 0,120 µg/l 5,000 0,030 DS/EN ISO 17294-2:2005

Bor 93,000 µg/l 1.000,000 1,000 DS/EN ISO 17294-2:2005

Kobolt (Co) 0,071 µg/l 5,000 0,040 DS/EN ISO 17294-2:2005

Nikkel 0,180 µg/l 20,000 0,030 DS/EN ISO 17294-2:2005

Strontium 3.400,000 µg/l 10.000,000 1,000 DS/EN ISO 17294-2:2005


Driftstatus

 

Ingen driftsforstyrrelser

 


 

Dit vandværk

Bønsvig-Stavreby Vandværk

Søparkvej 2

4720 Præstø

 

Mail: b-svand@b-svand.dk

Tlf.: 51706064

CVR 52427916


 

Vandets hårdhed

 

Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies