Bønsvig-Stavreby Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1264326 2015-09-15 00:00:00 Køkken
Lupinvej 9A
Drikkevandskontrol, ledningsnet (01+08) Begrænset kontrol + sporstofkontrol Eurofins Miljø, Vejen 835-2015-80287404 Køkken


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Jern <0,010 mg/l 0,200 0,010 DS/ISO 17294-2

Oxygen indhold 8,500 mg/l 5,000 0,100 DS/EN 5814


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakt.37Gr. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

E.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal 22Gr. PCA <1,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Konduktivitet 77,000 mS/m 30,000 0,100 DS/EN 27888

pH 7,300 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523

Temperatur 15,800 grader C 0,000 Ikke oplyst


Uorganiske sporstoffer

Arsen 0,110 µg/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Bor 94,000 µg/l 1.000,000 1,000 DS/ISO 17294-2

Kobolt (Co) <0,040 µg/l 5,000 0,040 DS/ISO 17294-2

Nikkel <0,030 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2


Driftstatus

 

Ingen driftsforstyrrelser

 


 

Dit vandværk

Bønsvig-Stavreby Vandværk

Søparkvej 2

4720 Præstø

 

Mail: b-svand@b-svand.dk

Tlf.: 51706064

CVR 52427916


 

Vandets hårdhed

 

Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies