Bønsvig-Stavreby Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1251951 2015-03-17 09:40:00 Afgang vandværk
Drikkevandskontrol, vandværk Udvidet Eurofins Miljø, Vejen 835-2014-80219321


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium <0,006 mg/l 0,050 0,006 SM 17 udg. 4500

Calcium 97,000 mg/l 0,500 ICP-AES, SM3120

Carbondioxid, aggr. <5,000 mg/l 2,000 5,000 DS 236

Carbon,org,NVOC 5,400 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

Chlorid 40,000 mg/l 250,000 1,000 SM 17 udg. 4500

Farvetal-Pt 9,500 Pt mg/l 5,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluorid 1,100 mg/l 1,500 0,050 SM 17 udg. 4500

Hydrogencarbonat 403,000 mg/l 3,000 DS 9963

Inddampningsrest 450,000 mg/l 1.500,000 10,000 DS 204

Jern <0,010 mg/l 0,100 0,010 ICP-AES, SM3120

Kalium 3,500 mg/l 10,000 0,200 ICP-AES, SM3120

Magnesium 16,000 mg/l 50,000 0,100 ICP-AES, SM3120

Mangan <0,005 mg/l 0,020 0,005 ICP-AES, SM3120

Methan 0,005 mg/l 0,010 0,005 GC, FID

Natrium 27,000 mg/l 175,000 0,100 ICP-AES, SM3120

Nitrat 3,800 mg/l 50,000 0,300 SM 17 udg. 4500

Nitrit <0,005 mg/l 0,010 0,005 SM 17 udg. 4500

Oxygen indhold 8,300 mg/l 0,100 DS/EN 5814

Phosphor, total-P <0,010 mg/l 0,150 0,010 DS/EN ISO 6878:2004

Sulfat 6,900 mg/l 250,000 0,500 SM 17 udg. 4500

Sulfid-S <0,020 mg/l 0,044 0,020 DS 278

Turbiditet 0,110 FTU 0,300 0,100 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakt.37Gr. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

E.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Kim 37 gr TGA <1,000 antal/ml 5,000 1,000 DS/EN ISO 6222

Kimtal 22 gr <1,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Hårdhed, total 17,000 grader dH 0,500 ICP-AES, SM3120

Konduktivitet 77,000 mS/m 30,000 0,100 DS/EN 27888

pH 7,200 pH 7,000 8,500 DS/EN ISO 10523

Temperatur 8,800 grader C DS


Driftstatus

 

Ingen driftsforstyrrelser

 


 

Dit vandværk

Bønsvig-Stavreby Vandværk

Søparkvej 2

4720 Præstø

 

Mail: b-svand@b-svand.dk

Tlf.: 51706064

CVR 52427916


 

Vandets hårdhed

 

Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies