Forside

Bønsvig

Stavreby

Vandværk


Søparkvej 2

4720 Præstø


TLF 51706064

Meddelser

Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 10-10-2020 klokken 10.00

på Skippergården, Roneklintvej 42 ,4720 Præstø.


Tilmelding er nødvendig grundet Covid-19.

Tilmeldingen skal ske til formanden på tlf 51706064, eller via sms-besked, eller på mail til b-svand@b-svand.dk

Tilmeldingen skal ske senest d. 8-10-2020 klokken 18.00 Max 1 deltager pr. husstand.

Hvert medlem kan medbringe 1 fuldmagt fulmagten kan hentes her på siden, ved at trykke på nedenstående link.

FULDMAGT


Dagsorden

  1. Valg af stemmetæller
  2. Valg af dirigent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Aflæggelse af regnskab
  5. Behandling af indkommende forslag – igen indkommende forslag
  6. Godkendelse af Budget 2020
  7. Information vedrørende indsatsplan
  8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

 

Bestyrelsen:

Jens Gammelgaard Nielsen    på valg, modtager genvalg

Bart Von Der Sprong                   på valg, modtager genvalg

Jørgen Jensen                             ikke på valg

Bendt Pedersen                           ikke på valg

Anders Hansen                            ikke på valg

Suppleanter til bestyrelsen:

Der vælges 2 suppleanter blandt generalforsamlingens deltagere, de tidligere suppleanter ønsker at fortsætte og modtager genvalg, disse er:

Henrik Sælan

Kjeld Christiansen

Revisorer:

Steen Herup                                 på valg, modtager genvalg

Jogn E. Christensen                   på valg, modtager genvalg    

Revisorsuppleant:

Martin Borup                                 på valg, modtager genvalg


Regnskab kan hentes her

Budget kan hentes her


OBS der er ingen servering grundet Covid-19


M.v.h. Bestyrelsen i  VandværketSiden er sidst opdateret d. 15/09/2020