Takstblad

Vandværk


Søparkvej 2

4720 Præstø


TLF 51706064

Bønsvig

Stavreby

Takstblad  2015


På ejendomme, hvor der ikke er tilgængelig adgang til aflæsning af måler, sættes forbruget til følgende: Sommerhusbeboelse 70 m3 – Helårsbeboelse 150 m3.

(Betales årligt i januar måned)

Alle priser er ekskl. moms


Forbrugere med forbrug over 1000 m3 årligt stiller bankgaranti, vandværket betaler for oprettelse og halvdelen af den årlige udgift.Særgebyr:Særgebyr er inkl. moms

* Der tillægges faktiske udgifter, som måtte forekomme i forbindelse med lukning/åbning af vand.Tilslutningsafgifter:

* Tilslutningsbidrag ved første bolig på matriklen, efterfølgende lejligheder/boliger kr. 5.800,00 pr. stk. ekskl. moms.

** Hovedanlægsbidrag for i alt 8 grunde i ”Stodderstubben” fremgår af

tillæg til takstbladet.

Bidrag til forsyningsledninger og stikledninger kan indeksreguleres ved hvert regnskabsårs begyndelse.

Tilslutningsafgifter skal betales inden tilslutningen påbegyndes.

Der henvises i øvrigt til vandforsyningsregulativet 4.2.

Tillæg til takstblad

Godkendt på generalforsamlingen den 20. juli 2013Hovedanlægsbidrag gældende for nogle matr. nr. Bønsvig By, Jungshoved Sogn af grundejerforeningen StodderstubbenEfter aftale med Grundejerforeningen Stodderstubben er den månedlige rentetilskrivning på 1% stoppet pr. 31. december 2012, hvorefter hovedanlægsbidraget er 11.592 kr. for de resterende 8 grunde.


Bidraget er beregnet som det oprindelige bidrag på 2.100 kr. + 1% rente i 452 måneder (1. maj 1975 til 31. december 2012) 9.492 kr.


I alt ekskl. moms 11.592,00 kr. for hver af disse 8 grunde:


Forsythiavej 5 (nr. 11ah)

Slåenvej 5 (nr. 11s)

Syrenvej 12 (nr. 11ø)

Anemonevej 5 (nr. 14f)

Anemonevej 11 (nr. 14i)

Anemonevej 12 (nr. 14q)

Anemonevej 10 (nr. 14r)

Anemonevej 16 (nr. 14o)


Vand pr. m3 (gældende fra 1-1-2016)

7,50 kr.

Statsafgift

Ledningsført vand kr. 5,46

Drikkevandsbidrag kr. 0,67 i 2012-2017 (herefter 0,00)


6,13 kr.

Kontingent pr. år

600,00 kr.

Målerleje pr. år

75,00 kr.

Restancegebyr pr. opkrævning

100,00 kr.

Ved ikke at meddele adresseændring

100,00 kr.

Ved ikke at meddele ejerskifte

100,00 kr.

Lukkegebyr*

100,00 kr.

Åbningsgebyr*

100,00 kr.

Udskiftning ødelagt/frostsprængt måler

900,00 kr.

Flyttegebyr

100,00 kr.

Bidrag hovedanlæg*

5.800,00 kr.

Bidrag forsyningsledning

14.000,00 kr,

Bidrag stikledning inkl. målerbrønd

12.300,00 kr.

Tilslutningsbidrag ekskl. moms**

32.100,00 kr.

Tilslutningsbidrag inkl. moms

40.125,00 kr.

Installation af separat målerbrønd

7.500,00 kr.