Forside

Vandværk

 

Søparkvej 2

4720 Præstø

Bønsvig

Stavreby

CVR 52427916 EMAIL b-svand@b-svand.dk

Meddelser

Info om sammenlægning

Ifølge dagsorden på generalforsamling d 25.03.2017 har Kohaven Roneklint Vandværk

søgt om fusion med Bønsvig Stavreby Vandværk.

Det er vedtaget på Kohaven Roneklint Vandværks generalforsamling i August 2016,

at de ønsker at søge om optagelse i BS Vand. Vi i BS Vand fik denne forespørgsel i

september 2016, derefter havde vi et møde med bestyrelsen fra Kohaven Roneklint Vandværk

i oktober 2016, hvor vi i vores bestyrelse blev enige om at arbejde videre med en evt. fusion.

Først skulle det forelægges på BS vands ordinære generalforsamling,

det blev det så den 25.03.2017.

Jeg Jens Gammelgaard lovede at informere om det videre forløb.

Nu er vi nået så langt i vores bestræbelser på sammenlægning. At der er udarbejdet en plan

som skal fremlægges for Vordingborg kommune inden for 14 dage.

Når kommunen har godkendt dette, vil udspillet blive lagt på hjemmesiden.

Den plan der er udarbejdet er lavet i et samarbejde mellem bestyrelserne i

BS vand, Kohaven Roneklint vandværk, Danske Vandværker og Regnskabskontor Nord.

Hvis Vordingborg kommune godkender udspillet vil der blive afholdt et informationsmøde,

hvis der er stemning for dette.

Sammenlægningen af vandværkerne kan ikke godkendes før der været afholdt en generalforsamling, eller en ekstra ordinær generalforsamling.

Pbv. Bestyrelsens vegne

Formand

Jens Gammelgaard

 

 

 

Den senere tid har der væres udfald på vandværket, af forskellige årsager.

Vi er glade for at folk meddeler når de oplever problemer, uanset hvad.

 

M.v.h. Bestyrelsen i Vandværket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden er sidst opdateret d. 04/06/2017